Andre prosjekt er under utvikling, tilbud vil etterhvert bli annonsert