Honorar TrollÅtTroll; på forspørsel

Alle alternativ forutsetter at TrollÅtTroll markedsføres av Grendehuset.