Honorar TrollÅtTroll:

Alt 1: Buy-out kr 7000,- inkl reise/opphold. Grendehuset beholder alle billettinntekter, og all inntekt fra kiosksalg, før og etter forestilling samt i pausen.

Alt 2: Garantisum kr 3500,- . Wibe Teater beholder alle billettinntekter, garantien krymper fra første netto krone (nettbillett- og Vippsavgift trekkes først). Grendehuset beholder all inntekt fra kiosksalg. Mulighet for en lavere billettpris kr 170,- for alle, ved 23 betalende er garantisummen dekket.

Alt 3: Fri husleie i Grendehuset, Wibe Teater beholder alle billettinntekter, med ordinære billettpriser; voksen kr 220,- barn 160,- . Grendehuset beholder all inntekt fra kiosksalg. Grendehuset blir nevnt på sponsorveggen.

Alle alternativene forutsetter at TrollÅtTroll markedsføres av Grendehuset.