Bokormen som ikkje kunne lesa
Wibe Teater og Bokbussen i Steinkjer og Verdal