Oppdrag Grendehus

Jeg har funnet og kartlagt over 360 grende-/samfunns-/forsamlingshus  i Trøndelag. Et mål i Oppdrag Grendehus er, om mulig, at Wibe Teater skal besøke alle grendehusene i Trøndelag.

Grendehusene står som en viktig samfunns- og kulturinstitusjon i bygdene, som regel tuftet på frivillighet og dugnad. Oppdrag Grendehus ønsker å gi heder og ære til disse husene, som er et samlingspunkt i både sorg og glede, i et stadig sentraliserende samfunn.

Wibe Teater vil slå et slag for bo-lyst, bo-glede og bo-stolthet i bygd og grend.

Se undersidene for bilder og kart