Utsnitt fra Google Maps "Forsamlingshus i Trøndelag".

Markørene viser kartlagte Grendehus i Trøndelag. Lilla farge viser hvor Oppdrag Grendehus har vært. Brun farge er Grendehus med avtale om besøk.