Trælaóki - salme frå ein træl

Det er ikke lagt inn noen video